Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Wie aangesloten is bij de Vlaamse Sociale Bescherming en ernstig en langdurig zorgbehoevend is, kan maandelijks een zorgbudget krijgen in de kosten voor niet-medische zorg.

Dit wordt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden genoemd. Vroeger heette dit de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering.

Het is een vaste vergoeding die maandelijks door je zorgkas wordt uitbetaald. 

Er bestaan twee verschillende zorgbudgetten voor zwaar zorgbehoevenden:

  •  Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg voor mensen die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp, of verblijven in een serviceflat/ assistentiewoning;
  • Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij residentiële zorg voor inwoners van een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis.
    • In het geval van een kortverblijf in een residentiële voorziening kan er géén aanvraag voor een zorgbudget bij residentiële zorg ingediend worden. Er kan wel een aanvraag voor een zorgbudget bij mantel- en thuiszorg ingediend worden voor deze personen.
Naar top