Verwarmingstoelage

Wie het financieel moeilijk heeft, kan jaarlijks van het Sociaal Verwarmingsfonds een verwarmingstoelage krijgen.

Procedure

Je hebt 60 dagen de tijd na leveringsdatum om jouw aanvraag in te dienen.

Voor het indienen van jouw aanvraag, maak je een afspraak bij het Sociaal Huis.

Het Sociaal Huis gaat na of je aan de voorwaarden voldoet, of het leveringsadres op de factuur overeenkomt met jouw hoofdverblijf en vraagt enkele documenten op afhankelijk van de categorie waar je toe behoort.

Je kan een tegemoetkoming krijgen voor de volgende brandstoffen:

  • huisbrandolie (mazout) aan de pomp en in bulk (brandstoftank aan huis);
  • verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp;
  • bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheden (in een propaangastank, niet in flessen).

Bedrag

  • Het Fonds komt voor maximaal 2000 liter per verwarmingsperiode en per huishouden tussen;
  • Het bedrag is afhankelijk van de prijs van de gefactureerde brandstof. De maximale toelage bedraagt 400 euro per huishouden;
  • Voor wie zich verwarmt met mazout of lamppetroleum die aan de pomp gekocht is, heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.
Naar top