Sociale, culturele en sportieve participatie

Via het fonds voor sociale, culturele en sportieve participatie kan je een tussenkomst krijgen voor:

  • de aankoop van materialen en de nodige kledij voor bepaalde hobby's;
  • lidgelden, lessenreeksen en beurtenkaarten voor sportieve en vrijetijdsactiviteiten;
  • daguitstappen;
  • een vakantie via vakantieparticipatie of andere sociale organisaties;
  • de schoolfacturen (voor kinderen tot 18 jaar);
  • bij de betaling van schooluitstappen (voor kinderen tot 18 jaar);

Bij een aanvraag bekijkt de maatschappelijk werker de specifieke gezinssituatie. Belangrijk om weten is dat er niet gekeken wordt naar een 'minimuminkomen' maar naar de individuele financiële situatie.

Maak een afspraak bij een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis om te bepalen of je recht hebt op een tussenkomst. Breng je bankkaart of een recent overzicht van inkomen en uitgaven mee (rekeninguittreksels).

Meer info vind je in de folder die je hieronder kan downloaden.

Downloads

Naar top