Sociaal tarief kinderopvang

Heb je kinderopvang nodig maar kan je de facturen moeilijk betalen? Vraag dan het sociaal tarief aan voor de kinderopvang bij je maatschappelijk werker. Maak hiervoor een afspraak in het Sociaal Huis.

Er wordt een sociaal en financieel onderzoek gedaan om te bekijken of je recht hebt op deze tussenkomst. Er wordt dus niet alleen gekeken naar het inkomen, maar ook naar de specifieke situatie en de uitgaven.

Naar top