School- en studietoelage

Kleuter-, lager en secundair onderwijs

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de inkomensvoorwaarde. Je ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket tussen eind augustus en december.

Secundair en hoger onderwijs

Een studietoelage, vaak ook 'studiebeurs' genoemd, is de steun die de gemeenschappen toekennen aan minder begunstigde leerlingen. Deze steun kan worden aangevraagd tijdens het middelbaar en het hoger onderwijs.
Om in aanmerking te komen voor een studiebeurs moet je aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • Voltijds onderwijs volgen in een onderwijsinstelling;
  • Een regelmatige leerling zijn;
  • Geen academiejaar overdoen of geen schooljaar volgen dat overeenstemt met hetzelfde niveau of een niveau lager dan het afgemaakte voorgaande jaar (behalve in uitzonderlijke gevallen);
  • Het toegestane maximale inkomen niet overschrijden.

Septembertoelage

Het Sociaal Huis van Sint-Truiden ontwikkelde de septembertoelage voor gezinnen die een financieel steuntje kunnen gebruiken bij het betalen van hun schoolfacturen. De toelage wordt rechtstreeks aan de school gestort en wordt in mindering gebracht op de schoolfactuur voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs.

De septembertoelage kan aangevraagd worden voor kinderen tot en met 18 jaar.

Gerelateerde items

Naar top