Ombudsdienst

Myriam Parys is op 25 maart 2024 opgestart als Vlaamse ombudsvrouw. Zij neem ook de functie op van lokale ombudsvrouw van het lokaal bestuur Sint-Truiden via een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst. Zij is een vertrouwenspersoon waar je terecht kan als je vindt dat je klacht over een stadsdienst, OCMW, Zorgbedrijf, AGOST of Trupark niet voldoende door de dienst zelf is behandeld. Kortom, als je vindt dat je niet voldoende gehoor hebt gekregen of dat je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.

Wie kan de ombudsvrouw contacteren?

Iedereen, Truienaren en niet-Truienaren.

Met welke klachten kan je bij haar terecht?

Over de dienstverlening van onder meer:

 • Truiense stadsdiensten
 • OCMW Sint-Truiden
 • Zorgbedrijf Sint-Truiden
 • AGOST
 • AGB Trupark

De ombudsman bemiddelt in klachten omtrent het optreden van het lokaal bestuur (en haar medewerkers) ten opzichte van burgers en/of privé-personen (natuurlijke en rechtspersonen) aan wie een dienstverlening van het lokaal bestuur is toevertrouwd. Deze bemiddeling gebeurt hetzij op verzoek van de burger, hetzij op verzoek van de klachtencoördinator.

Welke klachten behandelt zij niet?

 • Klachten van werknemers van het lokaal bestuur over de eigen werksituatie, de arbeidsbetrekkingen en de rechtspositieregeling;
 • Algemene klachten over de regelgeving, algemene klachten over het (al dan niet) gevoerde beleid of klachten over beleidsvoornemens of verklaringen;
 • Vragen om informatie: in geval van een vraag om informatie, dient de burger op een snelle en correcte wijze te worden ingelicht en/of doorverwezen naar de juiste dienst;
 • Opmerkingen en suggesties;
 • Beroepen, bezwaren, petities en burgervoorstellen;
 • Klachten waarvoor een specifieke procedure voorzien is in de wetgeving (bijv. pesten op het werk, discriminatie, ongewenst seksueel gedrag).

Contact

Contacteer Myriam Parys via ombudsman@sint-truiden.be of via de website van de Vlaamse Ombudsdienst.

Gerelateerde items

Naar top