Mantelzorgtoelage

Deze toelage is een blijk van waardering voor al hetgeen dat deze mensen doen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze mantelzorgtoelage moet de zorgbehoevende aan volgende voorwaarden voldoen:

  • is inwoner van Sint-Truiden en woont nog thuis;
  • is minstens 65 jaar;
  • heeft een beperking van zelfredzaamheid van minstens 12 punten, toegekend door de FOD Sociale Zekerheid;
  • heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Hoe aanvragen?

De mantelzorger vraagt jaarlijks de toelage aan bij het Sociaal Huis.

Naar top