Leefloon

De wet voorziet voor iedereen een minimuminkomen dat noodzakelijk is om menswaardig te leven.

Het leefloon houdt meer in dan de toekenning van een maandelijks basisbedrag. Je wordt begeleid bij het zoeken naar werk of het volgen van een opleiding of een omscholing.

Wie geen of onvoldoende inkomen heeft, kan hiervoor een aanvraag doen. De maatschappelijk werker doet een sociaal onderzoek. Op basis van het resultaat van dit onderzoek kun je een bedrag toegekend krijgen, afhankelijk van je gezinssituatie (alleenstaand, samenwonend, met of zonder kinderlast).

Meer info? Maak een afspraak met een maatschappelijk werker in het Sociaal Huis.

Naar top