Aan de slag als jobstudent bij lokaal bestuur Sint-Truiden

Tijdens de vakantieperiodes organiseert het lokaal bestuur Sint-Truiden allerlei leuke activiteiten voor de kinderen in onze stad. Dat is alleen mogelijk dankzij de hulp van verschillende jobstudenten die alles in goede banen leiden. 

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar dynamische jongeren om ons team van jobstudenten te versterken. 

Ben jij op zoek naar boeiend vakantiewerk? Bij het lokaal bestuur Sint-Truiden zit je goed. Wij bieden je een heleboel interessante kansen om je talenten ten volle te ontplooien. Bij ons doe je werkervaring op en leer je tegelijkertijd omgaan met kinderen en jongeren. Terwijl je je een weg baant door de verschillende stadsdiensten, leg je bovendien nieuwe contacten met collega’s, andere jobstudenten,... 

Kortom: vakantiewerk bij het lokaal bestuur Sint-Truiden is de ideale voorbereiding op de arbeidsmarkt. En je verdient er nog een aardig centje mee ook! 

Vacatures

De inschrijvingen voor de zomervakantie zijn afgesloten. 

Binnenkort vind je op deze pagina onze vacatures voor jobstudenten voor de herfst-en kerstvakantie.

Inschrijven 

Hou voor je inschrijving zeker rekening met onderstaande deadlines:  

 • Paasvakantie: inschrijven vóór 1 februari 2023 
 • Zomervakantie: inschrijven vóór 1 maart 2023 
 • Herfstvakantie: inschrijven vóór 1 september 2023 
 • Kerstvakantie: inschrijven vóór 1 oktober 2023

Let op: Je kan je enkel inschrijven als je alle gevraagde documenten uploadt! 
Kandidaat-jobstudenten moeten zich jaarlijks opnieuw inschrijven. Alle vorige inschrijvingen zijn niet meer geldig. 
Kandidaten die zich inschrijven na bovenstaande data komen automatisch op de reservelijst

Wat bezorgen bij inschrijving? 

 • Kopie identiteitskaart; 
 • Rekeningnummer;
 • Attest ‘bewijs deelname school’ (te verkrijgen op het secretariaat van je school); 
 • Uittreksel uit het strafregister, model 2. Aan te vragen bij dienst Burgerzaken binnen jouw gemeente. In Sint-Truiden kan dat via e-mail naar info.burgerzaken@sint-truiden.be. Opgelet: dit document moet persoonlijk afgehaald worden en wordt niet dadelijk meegegeven, dus vraag het tijdig aan;
 • De vereisten gelinkt aan de betreffende functie (attest EHBO, attest animator in het jeugdwerk,…); 
 • Een recent uittreksel van de website ‘student@work’. 

Cursus EHBO

Noteer alvast één van onderstaande tijdstippen voor de gratis basiscursus EHBO (één sessie van drie uur):

 • Zaterdag 4 februari 2023, 9u tot 12u15 
 • Zaterdag 18 maart 2023, 9u tot 12u15 
 • Zaterdag 1 april 2023, 9u tot 12u15 
 • Zaterdag 15 april 2023, 9u tot 12u15 
 • Zaterdag 29 april 2023, 9u tot 12u15 

Deze gratis sessies worden georganiseerd in het lokaal van het Rode Kruis, Gorsemweg 41A, 3800 Sint-Truiden. 

Inschrijven kan via het Team Sport & Jeugd: info.jeugd@sint-truiden.be | T 011 70 18 80. 

Contract

In de overeenkomst die afgesloten wordt tussen de jobstudent en het stadsbestuur van Sint-Truiden worden volgende items vermeld: 

 • de periode van tewerkstelling als jobstudent en de arbeidsduur (contract van bepaalde duur);
 • plaats van de uitvoering van het werk;
 • verloning van de gepresteerde arbeid;
 • bij conflicten tussen beide partijen: opzeggingstermijnen bepaald volgens de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
 • toepassing van de wet van 12 april 1965, betreffende de bescherming van het loon der werknemers;
 • proefperiode van 3 dagen.

Indien je je opgeeft voor een vacature, moet je na aanstelling en ondertekening van het contract, deze vacature volledig vervullen naar inhoud en vooropgestelde periode van tewerkstelling. 

Vergoeding

Aan de jobstudent(e) wordt de vergoeding toegekend zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 30 januari 2006 en dit volgens een percentage variërend naargelang de leeftijd. 

LeeftijdBrutoNetto (-RSZ 2,71%)
16 jaar9,39 euro/uur 9,14 euro/uur  
17 jaar10,19 euro/uur 9,91 euro/uur  
18 jaar11,00 euro/uur 10,70 euro/uur  
19 jaar11,80 euro/uur       11,48 euro/uur  
20 jaar12,61 euro/uur       12,27 euro/uur  
vanaf 21 jaar13,41 euro/uur       13,05 euro/uur  

Feestdagen worden vergoed indien ze binnen de contractperiode vallen 

Samen tegen racisme

Een jobstudentenovereenkomst tussen een jongere en het lokaal bestuur Sint-Truiden treedt pas in werking wanneer de jongere akkoord gaat met de ‘Principeverklaring tegen Racisme’ en deze ondertekend heeft. 

Elke jobstudent verbindt zich ertoe om gedurende de arbeidsovereenkomst: 

 • alle vormen van racisme en discriminatie uit de job en de werkplaats te weren;
 • zich tegen elke racistische of discriminerende daad te verzetten;
 • iedereen met dezelfde eerbied voor haar of zijn waardigheid en gevoelens te behandelen, ongeacht huidskleur, taal, afkomst of nationaliteit.
Naar top