Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen

Op 1 juni 2020 trad het 'fonds ter bestrijding van uithuiszettingen' (FBU) in werking. Dit fonds werd door de Vlaamse Overheid in het leven geroepen in de strijd tegen het hoge aantal uithuiszettingen op de private huurmarkt, met als doel de kwetsbare huurders te beschermen.

Dit fonds geeft een tegemoetkoming aan OCMW’s die (private) huurders met achterstal begeleiden. Het Sociaal Huis speelt een belangrijke rol in de bescherming van deze kwetsbare huurders. Als huurder of verhuurder kan je geen rechtstreekse aanspraak maken op het fonds. Het Sociaal Huis kan, na sociaal onderzoek, beslissen een huurder te begeleiden bij de afbetaling van de huurschuld en hierbij dan beroep doen op dit fonds.

De huurder moet hierbij minstens een huurachterstal hebben van 2 maanden met een maximum van 6 maanden. Enkel de huurachterstallen vanaf 1 april 2020 komen in aanmerking voor deze tussenkomst.

Wanneer het Sociaal Huis beslist om beroep te doen op dit fonds, zal het Sociaal Huis samen met de huurder en verhuurder een begeleidingsovereenkomst opmaken, die een afbetalingsregeling en de meest gepaste begeleidingsvorm vastlegt.

Het Sociaal Huis wil op die manier huurders kunnen beschermen, uithuiszettingen tegen gaan en voorkomen dat deze situatie zich opnieuw gaat voordoen door het aanbieden van hulpverlening op maat van de huurder.

Heb je huurachterstal en wil je weten of je hier aanspraak op kan maken? Neem dan contact op met het Sociaal Huis zodat een maatschappelijk werker kan nakijken of je hiervoor in aanmerking komt.

Meer info over het FBU vind je hier.

Naar top