Dak- en thuislozen

Heb je plots geen dak meer boven je hoofd? Word je weldra uit je huis gezet?

In het Sociaal Huis kan je terecht met al je vragen over wonen en huren. Indien nodig, brengen we je in contact met de juiste dienst.

Bij crisissituaties (bv. brand, relationele problemen,...) zullen de medewerkers van het Sociaal Huis samen met jou zoeken naar een tijdelijke opvangmogelijkheid.

Referentieadres

Als je dakloos bent en aan de voorwaarden voldoet, kan je een referentieadres aanvragen bij het Sociaal Huis. Je komt jouw post dan maandelijks afhalen in het Sociaal Huis. 

Voorwaarden: 

  • Je bent dakloos;
  • Je bent niet ingeschreven in het bevolkingsregister/je bent ambtshalve geschrapt;
  • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen om zelf voor een woning te zorgen.

Installatiepremie

Een dakloze of thuisloze die een woning gaat huren en daar permanent gaat wonen, heeft recht op een éénmalige installatiepremie. Je kan deze premie maar één keer in je leven aanvragen. Deze premie is bedoeld om je te installeren in de woning, voor bijvoorbeeld de aankoop van meubels, huisraad, enzovoort.

Om recht te hebben op de installatiepremie moet je aan enkele voorwaarden voldoen: 

  • Je ontvangt een (aanvullend) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als je werkt, moet je inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10 %;
  • Je hebt een woning gevonden waardoor je niet langer dakloos bent; 
  • Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Voor meer info kan je op afspraak terecht in het Sociaal Huis.

Naar top