Borgstelling

Een borgstelling is een waarborg voor het betalen van de woonzorgcentrumkosten.

In de opnameovereenkomst met het woonzorgcentrum leg je contractueel vast op welke wijze de borg geregeld is. Degene die de opnameovereenkomst tekent, verklaart dat hij de dagprijs en alle andere woonzorgkosten zal betalen.

Als je twijfelt of je de verblijfskosten al dan niet kunt betalen, dan is het af te raden om het document over borgstelling te tekenen.

Je kan een borgstelling aanvragen als je noodgedwongen opgenomen wordt in een zorginstelling en je inkomsten ontoereikend zijn om de kosten te dekken. Je moet eerst je eigen inkomsten en gelden aanwenden alvorens er een tussenkomst gegeven kan worden. Ook wordt de onderhoudsplicht van kinderen of ouders steeds onderzocht en indien mogelijk eerst aangesproken.

Voor welke zorginstellingen geldt een borgstelling?

  • Rust- en verzorgingstehuizen;
  • Ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen;
  • Onthaaltehuizen voor daklozen.

Meer info lees je in de brochure die je hieronder kan downloaden.

Naar top