Bijzonder comité sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst vergadert en beraadslaagt over sociale zaken, en is belast met het verlenen van geïndividualiseerde hulp. Het bijzonder comité voor de sociale dienst verleent het recht op maatschappelijke integratie in naam van het OCMW en spreekt zich uit over alle vragen tot individuele tegemoetkoming. 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst vergadert in principe één keer om de twee weken en de vergaderingen zijn steeds geheim. 

Leden bijzonder comité sociale dienst 

  • Petra Malcorps
  • Dirk Palms
  • Robby Swijsen
  • Martine Swinnen
  • Elke Paquay
  • Eric Lelievre
  • Nadine Loix
  • Jurgen Reniers
  • Pascy Monette
Naar top