Mantelzorgtoelage

Help je een zorgbehoevende ouder, familielid, buur, …? Vraag dan de mantelzorgtoelage aan!

Voorwaarden

De zorgbehoevende

  • is inwoner van Sint-Truiden en verblijft in zijn thuissituatie,
  • is minstens 65 jaar,
  • heeft een beperking van zelfredzaamheid van minstens 12 punten, toegekend door de FOD Sociale Zaken,
  • is gerechtigd op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Toelage

De toelage bedraagt 200 euro per jaar. De mantelzorger ontvangt dit bedrag eind december.

De mantelzorgtoelage wordt aangepast indien de zorgbehoevende in de loop van het jaar opgenomen wordt in een woonzorgcentrum of overlijdt.

Hoe aanvragen?

De mantelzorger vraagt jaarlijks de toelage aan bij de thuisdiensten van het OCMW.

Je maakt een afspraak bij de thuisdiensten. De maatschappelijk werker komt dan op huisbezoek om je aanvraag in orde te maken.

Uitgelicht

Thuisdiensten

Clement Cartuyvelsstraat 12

3800 Sint-Truiden

011 69 70 42

In de namiddag volgens afspraak

Bekijk alle openingsuren