Ombudsman gerechtsdeurwaarders

Ombudsman gerechtsdeurwaarders

Vanaf vandaag kan elke burger terecht bij de pas opgerichte ombudsdienst voor de gerechtsdeurwaarders. De voornaamste doelstellingen van deze ombudsman zijn de dienstverlening voor de burger optimaliseren en de interne werking van de gerechtsdeurwaarderskantoren stroomlijnen. Meer informatie over de werking van de dienst vindt je op www.ombudsgdw.be.

De ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders is uniek ten opzichte van deze van de andere juridische vrije beroepen. Een gerechtsdeurwaarder staat immers altijd in een vorm van een “driehoeksverhouding” tussen de schuldeiser en de schuldenaar. Hij treedt op als neutrale tussenpersoon tussen beiden. Hoewel een ombudsman zich volgens de letter van de wet enkel moet richten op klanten, staat de ombudsman voor gerechtsdeurwaarders voor eenieder open, zowel schuldeiser als schuldenaar.

Mogelijkheden bij niet-tevredenheid over een gerechtsdeurwaarder?

Wie meent dat zijn rechten geschaad zijn door een tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, moet eerst en vooral hierover spreken met de gerechtsdeurwaarder in kwestie – dat is trouwens ook een voorwaarde om een dossier ontvankelijk te laten verklaren bij de ombudsman. Gezien de complexiteit of de gevoeligheid van een dossier gaat het immers vaak om een gebrek aan informatie of een misverstand. Indien er geen oplossing wordt gevonden, kan men terecht bij de ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders. Hij zal proberen om via bemiddeling een oplossing tot stand te brengen.

Uiteraard staat het iedereen vrij om een officiële klacht sensu stricto in te dienen tegen een welbepaalde gerechtsdeurwaarder bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders of bij de bevoegde arrondissementskamer.

Het is echter niet mogelijk dat er tegelijk een beroep wordt gedaan op de ombudsman en een klacht wordt ingediend.

Een ombudsman ten dienste van elke burger

De nieuwe ombudsman zal zich hoofdzakelijk bezig houden met het behandelen van de geschillen die bij hem binnenkomen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat hij algemene aanbevelingen formuleert voor de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders. Op basis daarvan kan de dienstverlening en de werking van de gerechtsdeurwaarderskantoren nog verder geoptimaliseerd worden. Belangrijk om te onderstrepen is dat de ombudsman volledig onafhankelijk en onpartijdig werkt, zodat de burger zich optimaal beschermd weet. De ombudsman moet gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen.

De ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders is erkend door de FOD Economie.

Hoe een dossier indienen?

Een dossier indienen is eenvoudig en kan per brief, e-mail of online via www.ombudsgdw.be.
De behandeling ervan is gratis en wordt, indien het dossier volledig is en ontvankelijk wordt verklaard, binnen de 90 dagen afgerond.
Alle informatie over de werking van de ombudsman en de wijze waarop een dossier kan worden ingediend, vindt u op deze website.

Eén ombudsman voor het hele land

Er werd één ombudsman aangesteld voor het hele land.
Met name dhr. Arnout De Vidts, ere-beslagrechter, met veel ervaring in de minnelijke regeling van geschillen in het beslagrecht en familierecht.

Contact

Henri Jasparlaan 93
1060 Sint-Gillis
Tel. 02 533 97 86
info@ombudsgdw.be   
www.ombudsgdw.be  

Uitgelicht