Nieuws

Contactdag mantelzorgers

Mantelzorgtoelage aanvragen of verlengen? Kom langs!

Help je een zorgbehoevende ouder, familielid, buur, …?
Vraag dan de mantelzorgtoelage aan!
 
Voorwaarden
De zorgbehoevende
is inwoner van Sint-Truiden en verblijft in zijn thuissituatie,
is minstens 65 jaar,
heeft een beperking van zelfredzaamheid van minstens 12 punten,
toegekend door de FOD Sociale Zaken, is gerechtigd op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Toelage
De toelage bedraagt 200 euro per jaar. De mantelzorger ontvangt dit bedrag eind december.
De mantelzorgtoelagewordt aangepast indien de zorgbehoevende in de loop van het jaar opgenomen wordt in een woonzorgcentrum of overlijdt.
 
Hoe aanvragen?
Als mantelzorger vraag je jaarlijks de toelage aan bij de thuisdiensten van het OCMW (tel. 011 69 70 42 - thuisdiensten@ocmw-st-truiden.be)
De maatschappelijk werker, met wie je een afspraak maakt, komt op huisbezoek om je aanvraag in orde te maken.

Dinsdag 21 februari 2017

Tijdens de contactdag mantelzorgers kun je de OCMW-mantelzorgtoelage laten verlengen of een nieuwe aanvraag doen. We verwelkomen je met een kop koffie en een stuk taart. Tevens zijn er maatschappelijk werkers aanwezig om je vragen te beantwoorden en je te informeren over verschillende diensten van het OCMW.

Wanneer? Dinsdag 21 februari 2017
Uur? Van 9 tot 18 uur
Waar? OCMW-kapel, Clement Cartuyvelsstraat 12, 3800 Sint-Truiden