Nieuws

Bestuur

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. De raad is het belangrijkste bestuursorgaan en heeft van de wettelijke mogelijkheden gebruik gemaakt om een vast bureau, een bijzonder comité sociale dienst en een bijzonder comité bouwprojecten op te richten als ondersteunende bestuursorganen.