Nieuws

Woonzorgcentrum 't Meiland

Algemene informatie

Woonzorgcentrum 't Meiland is gelegen aan de rand van het centrum. Het beschikt over een mooie tuin en grenst aan het domein Speelhof en het Begijnhof.
Het woonzorgcentrum biedt woongelegenheid aan bejaarden die omwille van hun leeftijd en gezondheidstoestand niet meer zelfstandig kunnen of willen wonen.

Contact

Liliane Dorissen, directeur wnd.
Schurhoven 74
3800 Sint-Truiden
Tel. 011 68 48 71
Fax 011 68 04 43
meiland@ocmw-st-truiden.be

Voor wie?

't Meiland is toegankelijk voor bejaarden ouder dan 65 jaar.
Het woonzorgcentrum is erkend als rust- en verzorgingstehuis (RVT) en beschikt over 163 kamers, waarvan 12 echtpaarkamers.

Hoe inschrijven?

Je neemt contact op met de maatschappelijk werker om een afspraak te maken. Het dossier wordt samengesteld, je krijgt de nodige informatie en een rondleiding. Je kunt ook elektronisch een aanvraag tot inschrijving doen via de website, E-loket. Je ontvangt dan een bevestiging van je aanvraag. Bij een dringende vraag wordt er zo snel mogelijk contact met jou opgenomen voor een persoonlijk gesprek.

Griet Schoofs, maatschappelijk werker
Tel. 011 68 48 71
griet.schoofs@ocmw-st-truiden.be

Wat kost het?

kamer rusthuis 't Meiland

Inwoners van Sint-Truiden:
° éénpersoonskamer: 42,09 euro
° tweepersoonskamer: 42,09 euro
° echtpaar: 61,52 euro

Niet-inwoners:
° éénpersoonskamer: 46,13 euro
° tweepersoonskamer: 46,13 euro
° echtpaar: 65,56 euro

In deze dagprijs is alles inbegrepen behalve persoonlijke uitgaven, erelonen dokter, geneesmiddelen, kapper, was persoonlijk linnen.

Diensten

Elke afdeling beschikt over een professioneel team van verpleegkundigen en verzorgenden. Onder leiding van de hoofverpleegkundige waken zij over de gezondheid en de hygiëne van de bewoners.
Een dynamisch animatieteam organiseert allerlei activiteiten. Knutselen, handwerken, kienen staan steevast op het programma maar ook uitstappen, dansfeest, carnavalfeest, barbecue en de verjaardagsfeesten ontbreken niet.
Tevens beschikt het woonzorgcentrum over een eigen team ergotherapeuten en kinesisten.
De bewoners kunnen een beroep doen op de pedicure voor een gratis voetverzorging. De kapster coiffeert de bejaarden in het kapsalon van 't Meiland of op hun kamer.
Het keukenpersoneel staat garant voor verzorgde, lekkere en gevarieerde maaltijden. Ook aangepaste dieetmaaltijden worden aangeboden.
Het onderhoudspersoneel zorgt ervoor dat het woonzorgcentrum steeds netjes en verzorgd is.

Zekerheidstelling

Zoals bepaald in de organieke wet betreffende het OCMW is aan iedere opname in één van onze woonzorgcentra een zekerheidstelling verbonden.

Deze zekerheidstelling kan gevestigd worden door middel van een wettelijke hypotheek op de onroerende goederen van de kandidaat-bewoner of van degene die zich voor hem borgstelt of een geldblokkering door een bepaald bedrag te deponeren op, een ten voordele van het OCMW, geblokkeerd depositoboekje of door neerlegging van effecten in een geblokkeerd effectendossier.

Het bedrag van de hypotheek wordt bepaald door de ontvanger in functie van de dagprijs van het woonzorgcentrum en het inkomen van de resident.

De wettelijke hypotheek, de geblokkeerde gelden of effecten moeten dienen als zekerheidstelling voor de betaling van verblijf- en verzorgingskosten, de ziekte- en eventuele begrafeniskosten van de betrokkene.

Indien de kandidaat-bewoner niet over voldoende middelen beschikt om de vastgestelde geldelijke waarborg te deponeren, dan zal dit voor het OCMW geen reden zijn om de opname van deze persoon te weigeren. In voorkomend geval dienen wel alle beschikbare middelen door het OCMW te worden beheerd.